Règlement en français

Reglamento en castellano

"CICLOMARATÓ CATALANA INTERNACIONAL"
BARCELONA - PERPINYÀ - BARCELONA
BPB 2006

 

REGLAMENT

Article 1:

La Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme i el Codep Cyclotourisme Languedoc-Roussillon organitzen, els dies 27 i 28 de maig de 2006, la Ciclomarató Internacional Catalana "Barcelona-Perpinyà-Barcelona" BPB-2006.
La ciclomarató és considerada i homologada per l'Audax Club Parisien com un Brevet dels Randonneurs Mondiaux de 600 km.
La ciclomarató forma part del Campeonato de Ciclomaratones organitzat per la Comisión de Cicloturismo de la Real Federación Española de Ciclismo.

Article 2:

La BPB-2006 està oberta a la participació de tot excursionista amb vehicle mogut exclusivament per la força muscular, amb llicència lliurada per qualsevol Federació afiliada a la UCI, per la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) o bé amb llicència de dia lliurada per la FCC, que inclourà una assegurança d'accident i responsabilitat civil. L'edat del participant ha de ser com a mínim de 18 anys el dia de la sortida.
S'exigeix, com aval esportiu, que el participant hagi participat amb èxit, dins l'any 2006 en un brevet, que pot ser de 200, 300 o 400 km., o bé en una marxa cicloturista inscrita al calendari de la FCC, de la RFEC o de la FFCT i amb un quilometratge superior a 150 km.

Article 3:

El participant haurà d'omplir una butlleta on hi figuraran les seves dades personals i liquidar un dret d'inscripció establert en 60 €
El termini per efectuar dita inscripció finalitzarà el dia 14 de maig 2006.
Amb l'import pagat el participant té dret a una medalla BPB 2006, i als avituallaments existents a la sortida, als 7 punts de control i a l'arribada.

Article 4:

En participar a la BPB-2006, es considera que cada ciclista està efectuant una excursió personal, i, en conseqüència, està obligat a respectar el codi de circulació i totes les senyalitzacions oficials. Cap dels organismes o persones que es citen tot seguit, Federació Catalana de Ciclisme, Codep Cyclotouriste i Audax Club Parisien, podran ser considerats com a responsables dels accidents que podrien sobrevenir en el transcurs d'aquest brevet.

Article 5:

El control de llicències i documentació d'inscripció, el lliurament del carnet de ruta i la revisió de tota la part elèctrica de la bicicleta s'efectuarà el dia 26 de 18h a 21h i el dia 27 a partir de les 4h i fins 15 min. Abans de la sortida.

Article 6:

Les bicicletes han d'estar proveïdes de llums al davant i al darrere, fixades sòlidament i en constant estat de marxa (cal preveure bombetes i piles de recanvi; es recomana un doble enllumenat). El llum posterior del tipus intermitent està prohibit. No s'autoritzarà la sortida als participants que no tinguin el seu sistema d'enllumenat en estat correcte de funcionament.
Cada ciclista ha d'encendre els llums en fer-se de nit i quan la visibilitat no sigui suficient (pluja, boira, túnels...).
Durant la nit és obligatori portar una armilla o casulla reflectant i es recomana l'ús de vestits clars i braçalets reflectors.
Al llarg de tot el recorregut també és obligatori l'ús de casc rígid.

Article 7:

Tot ciclista ha de proveir-se de tot el que necessiti per fer el brevet. En tots el controls del recorregut disposarà d'avituallament líquid gratuït i en els 7 controls indicats en el carnet de ruta també podrà accedir a avituallament sòlid. No s'autoritzarà la utilització de cap servei organitzat de preparadors o entrenadors amb vehicle seguidor sobre l'itinerari. Aquesta mena d'assistència podrà no obstant efectuar-se en els punts de control. L'organització facilitarà als conductors dels cotxes d'assistència les rutes alternatives (no coincidents amb la del brevet) que poden seguir entre controls. Cada ciclista tindrà una actitud i comportament correctes amb el personal de l'organització, amb els voluntaris i amb els habitants de les poblacions travessades pel recorregut.
El participant que incompleixi algun dels preceptes del present article serà eliminat sense cap més avís.

Article 8:

Cada participant rebrà a la sortida un carnet de ruta facilitat per L'Audax Club Parisien i un itinerari sobre els qual figuraran els següents llocs de control: Avinyó, Ripoll, Amélie-les-Bains, Perpinyà, Amélie-les-Bains, Darnius, Banyoles, Sant Esteve d'en Bas, Sant Hilari Sacalm, La Garriga i Barcelona (velòdrom). Els participants lliuraran al personal controlador l'esmentat carnet de ruta que serà convenientment segellat. L'organització podrà establir un o diversos controls secrets que vetllaran per l'escrupulós seguiment de l'itinerari previst. L'assegurança de la prova només cobreix les incidències que tinguin lloc sobre el recorregut del brevet.

Article 9:

Si al carnet de ruta hi manca el segell corresponent a qualsevol control el brevet no serà homologat. La pèrdua del carnet de ruta tindrà exactament les mateixes conseqüències. El carnet de ruta és personal i intransferible. En conseqüència, és el mateix participant el que ha de lliurar el document al controlador per segellar-lo.

Article 10:

El temps màxim per efectuar el recorregut de 608 km és de la BPB-2006 és de 40 hores. El pas per cada control es farà entre una hora d'obertura i una de tancament esmentades en el carnet de ruta i calculades en base a 30 km/h per l'obertura i 15 km/h pel tancament. Si un ciclista arriba tard a un control tindrà dret a continuar si la manca de puntualitat és deguda a un imprevist independent de la seva voluntat, com una parada per ajudar un accidentat, una carretera tallada... En canvi un problema mecànic, la fatiga, la manca de forma física, les hipoglucèmies o "tortells" etc, no es consideraran raons vàlides per evitar la desqualificació.
Els participants han de respectar les franges horàries establertes per a cada control atès que no fer-ho pot comportar la no homologació del brevet.

Article 11:

Al control d'arribada cada participant haurà de signar el seu carnet de ruta i deixar-lo als organitzadors. Li serà retornat després de l'homologació. No es faran duplicats en cas de pèrdua d'aquest document.
La prova no és competitiva .

Article 12:

Pel sol fet de participar a la BPB 2006, els ciclistes accepten la publicació de la seva identitat i del temps emprat dins els resultats facilitats pels organitzadors. No s'utilitzaran en cap cas les dades dels participants amb finalitats comercials i l'organització es compromet a no transmetre-les a tercers que puguin emprar-les en aquest sentit.

Torna a la pàgina principal